Veikla

Vizija: Esame socialiai atsakinga savanoriška organizacija, kuri dirba gyvūnų gerovės labui.

Misija: Globodami ir padėdami benamiams gyvūnams rasti naujus namus, būti sveikiems ir laimingiems, mes prisidedame prie visuomenės ir gyvūnų gerovės.

Tikslai:
Siekti, kad Lietuvoje egzistuojanti valkataujančių ir benamių gyvūnų problema būtų išspręsta ne juos gaudant ir naikinant, o vadovaujantis humaniškais, efektyviais ir ilgalaikiais metodais.
Siekti, kad benamių ir valkataujančių gyvūnų populiacija Klaipėdoje būtų stabilizuota ir pasiektų tokį lygį, kad, siekiant kontroliuoti jų skaičių, nereikėtų gyvūnų masiškai eutanazuoti tik dėl tos priežasties, kad jų yra per daug.
Siekti, kad Gyvūnų globos namai turėtų pakankamai vietos ir tinkamas sąlygas laikinai gyvūnų globai tol, kol bus surasti nauji šeimininkai.
Siekti mažinti konfliktus tarp visuomenės narių grupių, t.y. pasisakančių už ir prieš gyvūnus, kad būtų mažiau piktinamasi atsakingomis valstybinėmis institucijomis, savivaldybėmis, gyvūnų gaudymo ir karantinavimo tarnybomis dėl gyvūnų gaudymo ir masiško jų naikinimo.
Siekti glaudaus bendradarbiavimo tarp valstybinių institucijų atstovų, gyvūnų globos organizacijų ir visuomenės narių, nes tik visapusiška pagalba vieni kitiems, supratimas ir pasitikėjimas duos reikiamų rezultatų iš esmės keičiant dabartinę benamių gyvūnų padėtį Lietuvoje.
Užsiimti visuomenės švietimu ir informavimu. Organizuoti švietimo programas mokyklose, spaudoje ir televizijoje, rengti įvairią mokomąją medžiagą kuri padėtų vaikams ir visuomenės nariams suvokti, kad gyvūnai nenusipelnė žiauraus ir beširdžio elgesio. Visuomenės, o ypač vaikų, švietimas yra labai svarbus ugdant tinkamą požiūrį ir supratimą apie atsakomybę už gyvūną, jo poreikius ir priežiūrą.
Norint užtikrinti benamių gyvūnų populiacijos valdymą, siekti atitinkamose vietovėse išlaikyti tokio lygio bendrą šunų ir kačių populiaciją, kad nereikėtų naikinti benamiais tapusių sveikų ir draugiškų gyvūnų, o gyvūnų prieglaudos nebūtų perpildytos.
Vienintelis būdas išspręsti laukinių benamių kačių problemą – vykdyti programą Sugauk – Sterilizuok – paleisk. Tai yra kol kas vienintelis humaniškas būdas laukinių benamių kačių populiacijai mažinti, neperpildant prieglaudų ir nepasmerkiant “išgelbėto” gyvūno eutanazijai arba kalėjimui prieglaudoje visą gyvenimą. Taikant sterilizacijos/kastracijos metodą ilgainiui ženkliai sumažės benamių gyvūnų skaičius.

Artimiausi tikslai: Benamių gyvūnų skaičiaus mažinimas kastruojant bei
Benamių gyvūnų globojimas ir naujų šeimininkų paieška
suteikiant jiems laikiną ar pastovią globą
Ligų prevencija;
Visuomenės įtraukimas supažindinant vaikus su atsakomybe globojant gyvūnus.
Visuomenės įtraukimas į savanorišką veiklą;
Atsakomybės ugdymas gyvūnų atžvilgiu.

Masinis gyvūnų gaudymas ir naikinimas be priežasties sukelia visuomenės pasipiktinimą savivaldybėmis ir jų nustatyta tvarka, priešiškumą gyvūnų gaudymo ir karantinavimo tarnybų darbuotojų atžvilgiu. Bandymas išspręsti valkataujančių gyvūnų populiacijos problemą juos žudant panaikina tik problemos požymius, tačiau niekada nepanaikins pačios problemos. Karantinavimo tarnybų darbuotojai per dieną sugauna maždaug po du gyvūnus, o likę gatvėse valkataujantys gyvūnai ir toliau veda vadas, t.y. veisiasi kur kas greičiau, nei yra gaudomi. Plačiai taikomas gyvūnų gaudymo ir naikinimo metodas neveiksmingas. Jis brangiai kainuoja ir tik laikinai sumažina benamių gyvūnų skaičių.